arrowclosecontact-emailcontact-phoneemail-bulkyemaillong-arrowmarkerpenphone-bulkyphoneplayquestionmarkquotesearch

Kedy je potrebné stavebné povolenie na garáž?

Kedy je potrebné stavebné povolenie na garáž?

Slováci sú bezpochyby národom záhradkárov. Starostlivosť o pozemok okolo domu alebo chaty patrí k veľmi obľúbeným kratochvíľam. Svoje záhrady neustále zvelebujeme a skrášľujeme. S tým bezpochyby súvisia aj stavby záhradných domčekov, pergol a garáží. Realizácia záhradných stavieb so sebou prináša množstvo rozhodnutí. Napríklad to, kde nový záhradný prírastok umiestniť, aký veľký pôdorys zvoliť alebo z akých materiálov ho postaviť. Ešte predtým je ale nutné ujasniť si, či bude nutné o svojom zámere oznámiť aj príslušnému úradu. Presne o tomto dnes bude reč. Proces vybavovania stavebného povolenia alebo ohlasovania stavby zrejme neteší nikoho. V určitých situáciách je však jeho absolvovanie nutné. Dnes si povieme, kedy.

Čo sa v článku dozviete:

 1. Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením stavby
 2. Čo je územný súhlas a územné rozhodnutie?
 3. Čo obnáša ohlásenie stavby?
 4. Je potrebné stavebné povolenie na garáž?
 5. Garáž bez ohlásenia stavby aj územného súhlasu
 6. Garáž bez ohlásenia stavby s územným súhlasom
 7. Je potrebné povolenie pri demolácii garáže?
 8. Ako postupovať pri legalizácii garáže?
 9. Byrokratický proces ohlásenia stavby krok za krokom

1. Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením stavby

Najprv však bude potrebné ujasniť si základné pojmy. V tejto súvislosti to bude predovšetkým stavebné povolenie a ohlásenie stavby. Ohlásenie stavby garáže väčšinou nie je potrebné riešiť v prípade stavieb, ktorých výmena nepresahuje 25 metrov štvorcových.

2. Územný súhlas a územné rozhodnutie

Okrem ohlásenia stavby a stavebného povolenia je niekedy nutné získať územný súhlas alebo územné rozhodnutie. Jednoduchšou formou je územný súhlas. Ten dostanete iba v prípade, že všetko prebehne bez problémov. Teda v situáciách, že s vaším zámerom budú súhlasiť susedia aj dotknuté úrady. V opačnom prípade prichádza na rad územné rozhodnutie, ktoré je spojené so zložitejším procesom.

3. Ohlásenie stavby

Aj v prípade, keď sa so zámerom svojho záhradného projektu budete musieť podeliť s úradmi, nie vždy bude nutné absolvovať proces notoricky známy pod označením stavebné povolenie. Existuje totiž rýchlejší a menej komplikovaný postup, ktorým je ohlásenie stavby. Po zmene zákona v roku 2018 si s ohlásením stavby vystačíte pri väčšine záhradných stavieb alebo pri zásadných rekonštrukciách rodinných domov. Ohlásenie stavby stále zahŕňa územné konanie a súhlas susedov. Aj tu tak môže situáciu výrazne skomplikovať napríklad neprajný majiteľ susedného pozemku.

Stavebné ohlásenie je podľa aktuálnych zákonov dostačujúce pri stavbe rodinného domu s jedným podzemným a maximálne dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím. S ohlásením si vystačíte aj pri prístavbách a nadstavbách. Nesmie však zasahovať do nosných múrov, ani vyžadovať posúdenie vplyvu na životné prostredie. Všeobecne sa dá povedať, že väčšina majiteľov pozemku s klasickými stavebnými zámermi ako je prístavba rodinného domu alebo stavba garáže, si vystačí s ohlásením stavby. Akonáhle obdržíte súhlas s ohlásením stavby, musíte začať stavať do dvoch rokov, pričom lehotu nie je možné predĺžiť.

4. Stavebné povolenie: garáž sa bez neho zaobíde

Notoricky známy pojem, ktorý v sebe skrýva zložitý a zdĺhavý proces, na konci ktorého je úradný súhlas so stavbou rodinného domu, komerčného objektu alebo napríklad povolenie so zásadnou rekonštrukciou objektu. Všeobecne môžeme povedať, že stavebné povolenie vás čaká vo chvíľach, kedy nebude stačiť ohlásenie stavby. Na rad bude prichádzať aj vo chvíľach, keď nezískate súhlas susedov. Získaniu stavebného povolenia predchádza aj stavba studne. V prípade stavby garáže stavebné povolenie vo väčšine prípadov potrebovať nebudete.

Povolenie na stavbu garáže

Pokiaľ totiž plánujete stavbu garáže, všetko môže byť pomerne jednoduché. Na proces spojený so získaním stavebného povolenia totiž môžete zabudnúť. Stavebné povolenie na garáž nebude nutné. S najväčšou pravdepodobnosťou vám bude stačiť ohlásenie stavby garáže. Povolenie v tejto forme bude dostatočné, takže stavba garáže bez stavebného povolenia je tým pádom úplne bežná.

Pokiaľ totiž splníte určité kritériá, vystačíte si dokonca s ešte jednoduchšou formou povolenia, alebo na úrad nebudete musieť vôbec. Pravidlom číslo jedna je 25 metrov štvorcových zastavanej plochy. Garáž do 25 metra štvorcových pojme priemerné auto úplne bez problému. Pokiaľ vaša stavba neprekračuje túto výmenu, máte slušnú šancu, že ohlásenie stavby nebudete musieť zháňať. Papierovaniu sa ďalej vyhnete pri stavbách, ktoré nie sú podpivničené, ich výška neprekračuje 5 metrov a sú umiestnené minimálne 2 metre od hranice pozemku. Aj pri menších stavbách bude však niekedy potrebné získanie územného súhlasu.

Táto úľava ale neplatí v prípade, že stavba bude slúžiť na výkon podnikania. Napríklad v prípade, keď si automechanik postaví čo i len malú garáž, musí proces ohlásenia stavby či stavebného povolenia absolvovať. Tiež stavba garáže nad 25 m2 aj v prípade, že ju chce vybudovať súkromník, je o niečo zložitejšia.


5. Garáž bez ohlásenia stavby i územného súhlasu

V úplne ideálnom prípade sa ceste na stavebný úrad môžete vyhnúť úplne. Postaviť si garáž úplne bez povolenia totiž je možné. Ide o situácie, keď stavba garáže, prípadne záhradného domčeka nebude vyžadovať ani ohlásenie stavby, ani získanie územného súhlasu. Garáž bez povolenia v akejkoľvek forme teda môžete stavať v týchto prípadoch:

 • – Výmera garáže nepresiahne 25 metrov štvorcových
  – Má maximálne jedno nadzemné podlažie
  – Garáž nemá podpivničenie
  – Výška stavby je maximálne 5 metrov
  – Neobsahuje obytné miestnosti, hygienické zariadenia, ani vykurovanie
  – Stavba bude umiestnená viac ako 2 metre od hraníc pozemku
  – To isté platí aj v prípade rekonštrukcie garáže. Povolenie potrebovať nebudete.

Tip: garáž vyhovujúca týmto podmienkam si môžete jednoducho vybrať v našom konfigurátore. O jej stavbu sa už postaráme.


6. Garáž bez ohlásenia stavby s územným súhlasom

Existujú situácie, keď síce ohlásenie stavby vybavovať nemusíte, avšak od stavebného úradu bude potrebné získanie územného súhlasu. Keď to so súhlasom nevyjde, bude potrebné posunúť sa na získanie o niečo zložitejšieho územného rozhodnutia. Všeobecné pravidlo hovorí, že stavby by mali byť umiestnené minimálne dva metre od hranice pozemku. V prípade, že plánujete garáž na hranici pozemku, bude potrebné získanie územného súhlasu.

Garáž vyžadujúca ohlásenie stavby

Ak vaša garáž bude väčšia rozmerov. Napríklad s výmerou 5×6 metrov, čo znamená 30 metrov štvorcových, budete potrebovať územný súhlas. Rovnako to bude v prípade, keď prekročíte iný z vyššie uvedených limitov. Pri garáži, ani záhradnom domčeku sa najskôr nemusíte báť toho, že by ste museli vybavovať stavanie povolenia. Tomu sa totiž vyhne aj väčšina rodinných domov. Stavebné povolenie je totiž nutné získať iba pri stavbách s výmenou väčšou ako 150 metrov štvorcových, či majú viac ako dve nadzemné podlažia.


7. Demolácia garáže: aj naň potrebujete súhlas

Plánujete garáž naopak demolovať? Potom by vás mohlo zaujímať, či vyžaduje aj demolácie garáže povolenie. Ani demolácia stavby totiž obvykle nie je možná bez získania príslušného súhlasu. Úrad bude potrebovať hlavne uistenie, že demolácia nikoho neohrozí. Vás, susedov, ani životné prostredie. Rozhodujúcim faktorom je, či samotná stavba vyžadovala stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Ak áno, budete musieť požiadať o povolenie na demoláciu. Stavby, ktoré ste stavali na povolení, môže navyše k zemi poslať iba špecializovaná firma.

Pri stavbách a pravdepodobne aj garážach, ktoré vznikli na ohlásení stavby, je potom nutná aspoň prítomnosť stavebného dozoru. Vzhľadom na to, že sa pri tomto procese kladie dôraz na životné prostredie, môže demolačný zámer zásadne skomplikovať prítomnosť azbestu. O jeho odstraňovaní potom musí vedieť aj príslušná hygienická stanica. Stavebnému úradu je následne nutné ohlásiť, že ste demoláciu dokončili.

Odporúčanie je tu jednoduché. Pokiaľ sa chystáte zbúrať chátrajúcu garáž, vyrazte radšej na úrad vždy a uistite sa, či budete povolenie potrebovať. Zvlášť pozor si dajte v prípade, keď namiesto starej garáže hodláte vybudovať novú stavbu. Niektoré územné plány totiž s novostavbami nepočítajú ao garáž by ste sa mohli pripraviť úplne.


8. Ako postupovať v prípade legalizácie garáže?

Prebieha aktuálne pod vašou taktovkou stavba garáže bez povolenia a práve ste zistili, že ho potrebujete? V takom prípade prichádza na rad proces legalizácie garáže. Dodatočné povolenie stavby garáže je možné získať.

Pojem čierna stavba už ste najskôr počuli. Všeobecne totiž označuje objekt, ktorý bol postavený bez povolenia. Informovanosť občanov samozrejme nie je stopercentná, a preto sa niekedy stáva, že sa ľudia o povinnosti obstarať si príslušné povolenie dozvedia až po dokončení stavby. Legalizácia stavby nie je jednoduchá, ale rozhodne sa oplatí. V prípade čiernych stavieb totiž stavebný úrad môže kedykoľvek nariadiť demoláciu. Proces získania príslušného povolenia teda budete získavať spätne. Na dokladovanie potrebných dokumentov vás bude postupne vyzývať stavebný úrad. Vyhliadky sú však optimistické. Prevažnú väčšinu čiernych stavieb sa totiž darí legalizovať.


9. Byrokratický proces krok za krokom

Všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú k povinnosti vybaviť si pre plánovanú stavbu potrebné povolenia, sme si už vysvetlili. Pre istotu sa ale ešte pred byrokratickým kolieskom môžete obrátiť na príslušný stavebný úrad, ktorý je vhodné požiadať o územnoplánovacie informácie.

Ide o dokument, v ktorom popri informáciách o svojej osobe oznámite stavebnému úradu aj údaje o príslušnom pozemku ao plánovanej stavbe. Na základe územnoplánovacej informácie vám potom stavebný úrad oznámi, aký druh povolenia budete potrebovať. Platnosť dokumentu je jeden rok od vydania. Platnosť však môže byť skrátená, a to v prípade, že dôjde k zmene podmienok, za ktorých bol dokument vydaný. Na úrad sa môžete prvýkrát vydať ešte predtým, ako budete mať hotový projekt. Stačí mať napríklad len základný situačný nákres. Na jeho základe sa úradníci môžu vyjadriť dostatočne skoro. Môžete sa tak vyhnúť nepríjemnému prekvapeniu a kompletný projekt budete mať šancu prispôsobiť úradným požiadavkám.

Po získaní územnoplánovacej informácie môžete začať s ohlásením stavby. Jeho prvý krok vás zavedie k susedom. Od tých totiž musíte získať písomný súhlas s plánovanou stavbou. Informovať ich môžete poštou alebo osobne. Pokiaľ neviete, kto okolité pozemky vlastní, môžete si tieto informácie zistiť v katastri nehnuteľností. Súhlas si od susedov nechajte podpísať. Potvrdiť ho môžu napríklad priamo do kópie projektovej dokumentácie.

Teraz prichádza na rad samotné ohlásenie stavby. Vyplňte príslušný formulár, ktorý si môžete stiahnuť aj na internete a doručte ho osobne alebo poštou na stavebný úrad. Ten má 40 dní na to, aby sa k ohláseniu stavby vyjadril. Počítajte ale s tým, že sa proces môže pretiahnuť. Úrad si môže vyžiadať ďalšie informácie alebo niektorý z majiteľov okolitých pozemkov nemusí s vašim zámerom súhlasiť.

Garáž bez stavebného povolenia si môžete zaobstarať u nás

Ak aktuálne plánujete stavbu garáže, dorazili ste na to najlepšie možné miesto. My vám totiž priestor nielen na parkovanie auta pomôžeme získať jednoducho, pohodlne a úplne podľa svojich predstáv. Ideálnym riešením je totiž montovaná garáž z mimoriadne odolnej pozinkovanej ocele. Jej najväčšou výhodou je absolútna bezúdržbovosť a dokonalá imitácia omietky murovanej stavby. Nikto tak nespozná, že nejde o murovanú stavbu. Garáž na vašej záhrade navyše vyrastie počas jedného dňa a bez potreby ťažkej techniky. Nehrozí tak, že by vám stroje zničili okolie garáže.

Presvedčiť sa o tom môžete v našom prehľadnom konfigurátore, kde si svoju budúcu garáž vyšpecifikujete do najmenšieho detailu. Od celkových rozmerov, cez farbu omietky, až po tvar strechy alebo realizáciu zateplenia. Prezrieť si môžete aj naše betónové garáže, ktorú si taktiež môžete prispôsobiť takmer na mieru.

medallion

Potrebujete poradiť?

Stále neviete akú garáž si vybrať? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

Poďte do toho s nami

Sauna s více terasou a pergolou

Chcem si navrhnúť vlastnú stavbu a získať cenovú ponuku

Chcem navštíviť váš showroom a vidieť realizácie naživo

person

Potrebujem poradiť alebo hľadám odpoveď na svoju otázku