arrowclosecontact-emailcontact-phoneemail-bulkyemaillong-arrowmarkerpenphone-bulkyphoneplayquestionmarkquotesearch

Technické informácie o garáži

Technické prevedenie garáže

Pultové strechy

Neizolovaná montovaná garáž

 1. Odkvapový systém PVC
 2. Atika
 3. Trapézová strešná krytina
 4. Horné čelo
 5. Nosníky
 6. Samonosná stena s rebrovaním
 7. Omietka
 8. Bočné čelo

Izolovaná montovaná garáž

 1. Odkvapový systém PVC
 2. Atika
 3. Trapézová strešná krytina
 4. THP izolačný panel
 5. Nosníky
 6. Horné čelo
 7. Samonosná THP stena
 8. Omietka
 9. Bočné čelo

Sedlové strechy

Neizolovaná montovaná garáž

 1. Odkvapový systém PVC
 2. Atika
 3. Strešná krytina „plechové tašky“
 4. Podkladová strešná krytina
 5. Sedlový nosník
 6. Horné čelo
 7. Samonosná stena s rebrovaním
 8. Omietka
 9. Bočné čelo

Izolovaná montovaná garáž

 1. Odkvapový systém PVC
 2. Atika
 3. Strešná krytina „plechové tašky“
 4. Podkladová strešná krytina
 5. Sedlový nosník
 6. Horné čelo
 7. Samonosná THP stena
 8. Omietka
 9. Bočné čelo
 10. THP izolačný panel

Kotvenie, spoje, vrstvy materiálov

Jednotlivé diely a ich konštrukčné riešenie

Atika

 1. Pohľadový PVC povrch
 2. Žiarovo zinkovaný oceľový profil
 3. Vnútorný antikorózny náter“ a ich konštrukčné riešenie

Strešná krytina

 1. Vrchná farba podľa RAL
 2. Žiarovo zinkový trapézový plech profilu T18
 3. Antikondenzačný povrch DRIPSTOP (príplatková úprava)

V každej kalkulácii, a teda konfigurácii, je vždy trapézová strešná krytina, v prípade pultových striech, alebo plechovej škridly, v prípade sedlových striech, súčasti ceny a za výber farby už nepriplácate.

Štandardná nosnosť strechy je 125 kg/m2. V prípade potreby zvýšenia nosnosti je možné, za príplatok v dôsledku konštrukčných zmien, navýšenie až na 300 kg/m2.

Tu nájdete viac informácií o strešnej krytine a riešení striech.

Uchytenie strešnej krytiny a atiky

 1. Krytina je uchytená k nosníkom pomocou samorezných TEX skrutiek
 2. Atika je prichytená k strešnej krytine a stenám pomocou TEX skrutiek
 3. Presah atiky cez stenu je do 15 mm

Odkvapový systém

 1. PVC materiál vo farbe RAL

Umiestnenie a uchytenie odkvapového systému

 1. Odkvapový systém je skrytý pod strešnou atikou na spádovej strane strechy
 2. Uchytenie je k stene stavby pomocou samorezných TEX skrutiek
 3. Zvodová rúrka PVC v RAL farbe

Stena neizolovaných stavieb

 1. Švajčiarska omietka firmy KABE
 2. Žiarovo zinkovaný oceľový profil
 3. Vnútorná striekaná interiérová jemnozrnná biela farba
 4. Rebrovanie tvoriace konštrukčné spevnenie oceľovej samonosnej steny

Stena THP izolovaných stavieb

 1. Švajčiarska omietka firmy KABE
 2. Žiarovo zinkovaný oceľový profil
 3. Izolačné jadro z PUR peny
 4. Vnútorný lakovaný povrch bielej farby

Nosníky pultových striech

 1. Žiarovo zinkovaný oceľový profil C hrúbky 2 mm

Nosník, používaný pre stavby s nižšou záťažou, je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele a má tvar písmena C s hrúbkou 2 mm. Pokiaľ je potrebné odolávať väčšiemu zaťaženiu, ako napríklad kvôli požiadavkám klienta alebo vzhľadom na veľkosť stavby, používame dva zrkadlovo spojené profily tvaru C, ktoré poskytujú vyššiu pevnosť a odolnosť nosníka.

Na našej schéme môžete vidieť zrkadlovo spojenú konštrukciu nosníka. Tento typ nosníka je ideálny pre stavby, kde je požadovaná vyššia pevnosť a stabilita, a pritom je zachovaná ekonomickosť konštrukcie.

Nosníky sedlových striech

 1. Žiarovo zinkovaný oceľový profil C hrúbky 2 mm

Celý nosník má trojuholníkový tvar a rozloženie profilov je navrhnuté s ohľadom na statiku stavby. Každý prvok nosníka je presne umiestnený. Spoje sú pomocou skrutiek, aby bola zaistená stabilita a pevnosť nosnej konštrukcie.

Naše sedlové strechy sú navrhnuté s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť, a preto používame iba najkvalitnejšie materiály a najmodernejšie technológie. Výber materiálu a konštrukčné prevedenie sú kľúčové pre zaistenie dlhodobej a spoľahlivej prevádzky strechy.

V našej schéme môžete vidieť presné rozloženie prvkov nosníka a ich umiestnenie.

Spád pultovej strechy

 1. Prichytenie nosníka L profilom. V prípade potreby zosilnenia sú používané zosilnené profily
 2. Horné čelo

Na tejto schéme je zobrazená pultová strecha s vyššie položeným horným čelom a zostupne uloženými nosníkmi, ktoré umožňujú vytvorenie spádu smerom k zadnej stene. Tento spád umožňuje odvádzať zrážkovú vodu a zaisťuje lepší odvod vlhkosti z povrchu strechy. Vzhľadom na to, že horné čelo strechy je položené vyššie ako zadná časť, zrážková voda steká dole smerom k zadnej stene a odtiaľ ďalej do odtokového systému.

Horné čelo

 1. Pozinkovaný oceľový profil povrchovou úpravou zhodnou so stenami

Pomyselná línia, ktorá spája hornú časť garáže s jej bočnými stranami, tvorí konštrukčný rám, do ktorého sa dá namontovať garážová brána.

Bočnice

 1. Pozinkovaný ocelový profil povrchovou úpravou shodnou se stěnami

Bočnice jsou zpevněné profilované úzké stěny garáže, které se nacházejí na bocích, vlevo a vpravo od garážových vrat. Společně s horním čelem tvoří rám pro garážová vrata.

Ešte viac detailov

Riešenie spojov a kotvenie

Spoj bočnice a čela

Bočnice sú spojené s horným čelom pomocou skrutkových spojov. Táto konštrukcia poskytuje pevnosť a stabilitu a zároveň umožňuje jednoduchú inštaláciu. Atika, ktorá presahuje nemusí skrutkové spoje a prekryť. Na mieste je možné ponechať spoje priznané, alebo pomocou montážnej sady prekryť rovnofarebnou omietkou.

Bočnice spoločne s horným čelom tvoria vystužený konštrukčný rám na osadenie garážovými bránami.

 

Sme jediní, kto túto časť garáže, ktorá tvorí spoločne s bránou jednu celú stenu garáže, vyrábame kompletne zateplenú už ako štandard.

Kotvenie bočnice a spoj so stenou

 1. Oceľová kotva do betónu
 2. Vrátová skrutka

Bočnica je kotvená oceľovými kotvami k podkladu a spojenie so stenou je zaistené vratovými skrutkami. Ďalšou variantou spoja s podkladom môže byť závitová tyč v chemickej kotve.

Spojenie a kotvenie kolmých stien

 1. Rohový oceľový profil
 2. Vrátové skrutky
 3. Oceľová kotva

Na spojenie kolmých stien sa využívajú vratové skrutky a rohové oceľové profily. Tieto profily zaisťujú presné a pevné pravouhlé spojenie medzi stenami. V dolnej časti je rohový profil kotvený oceľovou kotvou do podkladu, aby sa zaisťovala stabilita celej konštrukcie.

Spojenie a kotvenie pozdĺžnych stien

 1. Oceľový U profil
 2. Vrátové skrutky
 3. Oceľový L profil

Konštrukcia stien je dôležitým faktorom pri stavbe budovy. Spájajúce prvky, ako sú vratové skrutky a oceľové profily, sú kľúčové pre zaistenie pevnosti a stability celej konštrukcie. V tomto prípade sú pozdĺžne steny spojené pomocou vratových skrutiek, čo umožňuje rýchle a jednoduché spojenie bez nutnosti použitia špeciálneho náradia. Celkovo možno povedať, že spojenie pozdĺžnych stien pomocou vratových skrutiek a oceľových profilov je efektívne a spoľahlivé riešenie, ktoré prináša mnoho výhod.

detail spoje steny u profilem

Oceľový U profil

Horný oceľový profil v tvare U zaisťuje spojenie stien, ale tiež slúži ako konštrukčné vystuženie, ktoré zvyšuje celkovú pevnosť stien.

detail spoje steny vratovym sroubem

Vrátové skrutky

Vďaka použitiu vratových skrutiek a oceľových profilov sú steny pevné a stabilné, čo je dôležité pre celkovú bezpečnosť a odolnosť budovy. Tento typ spájania je tiež veľmi rýchly a jednoduchý na inštaláciu, čo znamená, že sa stavba dokáže rýchlo postaviť a môže byť rýchlo dokončená.

detail spoje l profilem a kotveni steny montovane stavby

Oceľový L profil

Spodný profil v tvare L je ukotvený oceľovou kotvou do podkladu a zároveň slúži na prepojenie stien a spevnenie celej konštrukcie. Tento typ spájania je veľmi efektívny a umožňuje vytvorenie pevnej a stabilnej konštrukcie.

Uloženie steny na podklad

 1. Nerovnosť podkladu

Nerovnosti v podklade sú prirodzeným javom, ktorý môže nastať na pripravených základoch garáže. Tieto nerovnosti však môžu vytvoriť viac či menej viditeľnú medzeru medzi stenou a podkladom, a nemožno tak zaistiť, aby stavba bola úplne vodotesná.

Steny samy o sebe sú konštruované z pevných oceľových profilov, čo znamená, že na mieste nie je možné vykonávať žiadne úpravy na spodných častiach konštrukcie. Tieto profily sú perfektne rovné a pevné, čo je nevyhnutné pre stabilitu celej stavby.

Na tému ako utesniť garáž alebo záhradný domček sme spracovali samostatnú tému.

Umiestnenie doplnkov

Uchytenie dverí, okien a svetlíka

Doplnky v stene

 1. Oceľový rám so samoreznými skrutkami TEX

V miestach, kde majú byť umiestnené dvere, okno alebo svetlík, je vytvorený zosilnený rám v stene. Dvere majú vlastný rám, rovnako tak ako okno a svetlík, ktoré sú potom vložené do pripraveného rámu v stene. Na prepojenie rámu vybraného doplnku s rámom v stene sú použité samorezné skrutky typu TEX, ktoré zaistia pevné spojenie medzi rámami. Spoje medzi rámami sú vytvorené pomocou samorezných skrutiek typu TEX, čo zaisťuje pevnosť a spoľahlivosť celej konštrukcie.

osazeni nezateplenych dveri v montovane stavbe

Osadenie neizolovaných dverí

osazeni svetliku v montovane stavbe

Osadenie svetlíka

osazeni zateplenych dveri v montovane stavbe

Osadenie izolovaných dverí

Poďte do toho s nami

Sauna s více terasou a pergolou

Chcem si navrhnúť vlastnú stavbu a získať cenovú ponuku

Chcem navštíviť váš showroom a vidieť realizácie naživo

person

Potrebujem poradiť alebo hľadám odpoveď na svoju otázku