arrowclosecontact-emailcontact-phoneemail-bulkyemaillong-arrowmarkerpenphone-bulkyphoneplayquestionmarkquotesearch

Základy pre záhradný domček

Základy pre záhradný domček

Základy pre záhradný domček je možné zvládnuť aj svojpomocne. Ak máte aspoň malé skúsenosti a ste tak trochu kutil, dá sa to zvládnuť.
My sme vám k dispozícii a môžete s nami konzultovať svoje zámery. Radi Vám poradíme a pomôžeme vybrať vhodný variant.
Všeobecne platí, že pokiaľ sa rozhodnete pre záhradný domček, jeden z nami navrhovaných typov základov budete musieť zvoliť.
Bez základov to jednoducho nepôjde.
Pri všetkých variantoch je však zo všetkého najdôležitejšia rovinatosť. Základy pre záhradný domček musíte mať vo vodorovnej rovine na správne kotvenie.

Aké sú teda možnosti

Základové pätky "priznané"

 • Tieto základové pätky je možné na povrchu vidieť

 • Minimálny počet pätiek závisí od návrhu záhradného domčeka
  Betón B15, alebo B20
  Minimálna veľkosť pätky 30×30 cm
  Hĺbka 80 – 120 cm
  Hlavné pravidlo je 100% vodorovnosť pätiek!

Základové pätky pod povrchom

 • Tieto základové pätky je NIE JE na povrchu vidieť

 • Minimálny počet pätiek závisí od návrhu záhradného domčeka
  Betón B15, alebo B20
  Minimálna veľkosť pätky 30×30 cm
  Hĺbka 80 – 120 cm
  Hlavné pravidlo je 100% vodorovnosť pätiek!

Základové pásy

 • Betón B15, alebo B20
  Minimálna šírka pásov je 30 cm
  Hĺbka 80 – 120 cm
  Hlavné pravidlo je 100% vodorovnosť!

Základová doska

 • Betón B15, alebo B20
  Výška betónovej dosky min 12-20 cm, vystužená karí sieťou
  Štrkopieskový podklad min. 30 cm
  Hlavné pravidlo je 100% vodorovnosť!

Niekoľko dôležitých informácií

Všeobecné požiadavky

Rovinatosť

je to základná požiadavka na kvalitu podkladu. Podklad musí byť vodorovný. Nie je možné stavať na podklade, ktorý bude v sklone.

Rovina

Celistvosť

podobne ako pri betónovej doske, ktorá je v jednom celku, aj pri betónových pätkách je nutné dodržať, aby všetky pätky boli v jednej rovine a medzi nimi, v akomkoľvek vodorovnom pohľade, nebola prekážka. Napríklad vrstva hliny, podsypu, výkopu, kameňa a pod. Betónové pätky je možné uložiť pod zámkovú dlažbu iba v prípade, že bude riadne vyznačené, kde sa pätky nachádzajú a zámková dlažba bude v miestach, kde paktu prekrývajú, bez podsypu. Bude teda voľne ležať na betónovej pätke.

Bez prekážok

Hrúbka podkladu

pre základovú dosku je nutné dodržať minimálnu hrúbku 120 mm. Stavba a jej prvky sú do základovej dosky kotvené pomocou kotviacich prvkov a pri ich inštalácii by mohlo dôjsť k prasknutiu základovej dosky. To by priamo ohrozovalo stabilitu aj bezpečnosť.

Pevnosť

Presah podkladu

pre základovú dosku platí, že jej hĺbka aj šírka musia presahovať na každej strane minimálne 50 mm, rozmer plánovanej stavby. Teda v prípade plánovanej stavby s rozmermi 4000 mm x 5000 mm, musí byť základová doska aspoň s rozmermi 4100 mm x 5100 mm.

Rozmer

medallion

Potrebujete poradiť?

Stále neviete aký domček si vybrať? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

Poďte do toho s nami

Sauna s více terasou a pergolou

Chcem si navrhnúť vlastnú stavbu a získať cenovú ponuku

Chcem navštíviť váš showroom a vidieť realizácie naživo

person

Potrebujem poradiť alebo hľadám odpoveď na svoju otázku