arrowclosecontact-emailcontact-phoneemail-bulkyemaillong-arrowmarkerpenphone-bulkyphoneplayquestionmarkquotesearch

Stavebné povolenie pre vonkajšiu saunu

Pre vonkajšiu saunu do 25m2 zastavanej plochy

Vonkajšia sauna do 25m2 zastavanej plochy sa, podľa Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.01.2016,

povoľujú v režime “ohlásenie obci” (Ohlásenie drobnej stavby), ktorá podľa stavebného zákona vykonáva právomoc stavebného úradu.

Nemôže však ísť o stavbu na podnikateľský účel!

K oznámeniu o zámere stavby vonkajšej sauny sa ďalej prikladá:

  1. Výpis o vlastníctve z katastra nehnuteľností
  2. Katastrálna situácia s označenou parcelou
  3. Zakreslenie a okótovanie vonkajšej sauny na hranici pozemku a budov
  4. Podpisy susedov
  5. Grafické prílohy stavby
  6. Jednoduchý technický opis stavby
  7. Prípadne ďalšie podklady podľa požiadaviek stavebného úradu, ktoré zistíte väčšinou na vyžiadanie aj telefonicky

Grafické prílohy stavby, a jednoduchý technický opis stavby, vám radi spracujeme ešte pred samotnou objednávkou. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Pre vonkajšiu saunu nad 25m2 zastavané plochy

V prípade, že chcete postaviť vonkajšiu saunu so zastavanou plochou nad 25m2, je nutné zaistiť rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Stavebný úrad môže obe konania zlúčiť.

Žiadosť o stavebné povolenie nájdete na príslušnom stavebnom úrade, ktorý je súčasťou mestského, obecného či miestneho úradu.

Ak má mať plánovaná vonkajšia sauna viac ako 25m2, je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu podľa vyhlášky vrátane situácie jej umiestnenia.

To je už práca pre autorizovaného projektanta.

Potrebné dokumenty pre stavebné povolenie vám radi zaistíme.

V prípade záujmu o stavebné povolenie nás neváhajte kontaktovať.

medallion

Potrebujete poradiť?

Stále neviete aký domček si vybrať? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

Poďte do toho s nami

Sauna s více terasou a pergolou

Chcem si navrhnúť vlastnú stavbu a získať cenovú ponuku

Chcem navštíviť váš showroom a vidieť realizácie naživo

person

Potrebujem poradiť alebo hľadám odpoveď na svoju otázku